Kamis, 03 Maret 2011

DAFTAR SITUS HASIL IDENTIFIKASI DAN PENINJAUAN DGN MASYARAKAT DI KAB.SAMOSIR 2009

NO. NAMA DESTINASI WISATA ALAMAT

I. KECAMATAN SIANJUR MULA-MULA
1 AEK BARINGIN Aek Sipitu Dai, Aek Baringin
2 BATU ANDUHUR Aek Sipitu Dai, Aek Baringin
3 BATU GORDANG Aek Sipitu Dai, Aek Baringin
4 BATU IJUK Aek Sipitu Dai, Aek Baringin
5 BATU PALANGKA Aek Sipitu Dai, Aek Baringin
6 BATU PARBIUSAN Aek Sipitudai
7 BATU SIMARLAGE-LAGE Aek Sipitudai
8 SIHARBANGAN Aek Sipitudai
9 SIMANGARAMBANG Aek Sipitudai
10 AEK SIPITUDAI Aek Sipitudai
11 BATU HODA-HODA Boho
12 PANGASEAN Boho
13 HARANGAN RURU ONAN AEK SITIO-TIO Boho
14 BINANGA SITAPI GAGAN dan AEK SIBONTAR Bonan Dolok
15 DESA GINOLAT Ginolat
16 AEK RUMA PITTU Ginolat, Huta Ruma Pittu
17 BATU PANGULU BALANG Ginolat, Huta Ruma Pittu
18 PARHUTAAN DI DALAM DANAU Hasinggaan, Binangara
19 BATU SIDOGOR Huta Ginjang
20 HARANGAN PULO-PULO Huta Ginjang
21 BATU PARPADANAN Huta Ginjang
22 BATU GAJA Huta Ginjang
23 BATU NAGA Huta Ginjang
24 BATU SOPO (DI TALA) Huta Ginjang
25 BATU NI OP. PARIMBULU BOSI Huta Ginjang
26 BATU NAHONG Huta Ginjang
27 MATA NI AEK NA BASA Huta Ginjang
28 BATU OPPUTTA RAJA ISOMBAON Huta Ginjang
29 TALA - TALA Huta Ginjang
30 BATU KURSI Huta Ginjang
31 BATU SOPO Huta Ginjang
32 PUNCAK PUSUK BUHIT (RAGA-RAGA NABOLAK / JUNGJUNGAN) Huta Ginjang
33 BATU PARRAPOTAN / BATU NI OPPUTTA RAJA BATAK Huta Ginjang
34 HARANGAN ETEK - ETEK Huta Ginjang
35 HARANGAN NABOLAK Huta Ginjang
36 HARANGAN SIHUMONONG (PARTAPAAN NI SIRAJA BATAK) Huta Ginjang
37 AEK SITAPANGI Huta Ginjang
38 BATU GANSIP Huta Ginjang
39 AEK TOLONG Huta Ginjang
40 HARBANGAN Huta Ginjang
41 SIPISO-PISO Huta Ginjang
42 TAMPAHAN Huta Ginjang
43 BATU NAPAL Huta Lintong
44 BARINGIN PARTONGGOAN Huta Urat
45 SIANJUR MULA - MULA Huta Urat
46 AEK NARUMO / AEK SITAMPAR LEANG Limbong
47 AEK MANGGAJA Sagala
48 GUA / LIANG TANAH 1 Sagala
49 GUA / LIANG TANAH 2 Sagala
50 AEK BORAS - SAGALA Sagala
51 AEK BUNGA-BUNGA Sagala
52 AEK HOMANG Sagala
53 AEK SOMBAON NA MARTUA BONGBONG Sagala
54 AIR TERJUN HADABUAN NASOGOK Sagala
55 AIR TERJUN SITIRIS-TIRIS Sagala
56 BAHAL-BAHAL Sagala
57 BIUS NADAPDAP LIMBONG MULANA Sagala
58 HUTA BATU BOLON Sagala
59 PARULUBALANGAN / PARTUKOAN SAGALA Sagala
60 SITAPIGAGAN / MUAL DATU Sagala
61 SIMANGGURGURI DAN AIR TERJUN SIBINTANGOR Sagala, Huta Urat
62 BATU TANGGA - TANGGA/ BATU MARTINGGI - TINGGI Sari Marrihit
63 BATU MARGULING SARIBU RAJA Sari Marrihit
64 MUAL SARIBURAJA DI BATU MARGULING Sari Marrihit
65 BATU HOBON Sari Marrihit
66 BATU NANGGARJATI (BATU MARTIL) Sari Marrihit
67 SIBUNGBUNG RUMA / TANO TINGGIR Sari Marrihit
68 BATU DAN AEK SAWAN Sari Marrihit, Parik Sabungan
69 BATU HABONARAN Sari Marrihit, Parik Sabungan
70 MUAL TUAN SARIBURAJA (AEK MEONG) Sari Marrihit, Parik Sabungan
71 AEK BORAS - PARIK SABUNGAN Sari Marrihit, Parik Sabungan
72 LOSUNG PARIKSABUNGAN Sari Marrihit, Parik Sabungan
73 PARIK (BATU) SABUNGAN Sari Marrihit, Parik Sabungan
74 AEK MALUM Sari Marrihit, Parik Sabungan
75 BATU RUMAH BOLON Sarimarrihit
76 BATU SONDI (LIANG SAKTI) Sarimarrihit
77 BATU PARHUSIPAN Sarimarrihit
78 MUAL SIBORU PAREME Sarimarrihit
79 DOLOK SIBAGOT - BAGOT Sarimarrihit
80 PULAU TULAS Siboro
81 AEK BONA - BONA Siboro
82 AEK TOBA-TOBA Siboro
83 AEK PARSUANGAN Sijambur
84 ULU NI DOLOK SINABUNG Silinjuang
85 MUAL RAJA LONTUNG Silinjuang, Tele
86 AEK SIPORHAS Simanampang, Sagala
87 SIMANAMPANG Simanampang, Sagala
88 AEK SIHAPITI (BAOA NI TANO) Sipitu Dai
89 TANO SITAIKTANGAN Sosor Nangka

II. KECAMATAN PANGURURAN
1 BATU SIOGUNG-OGUNG Siogung-ogung
2 BATU PARTANGIANGAN SISINGAMANGARAJA Siogung-ogung
3 BATU HODA Siogung-ogung
4 BATU SIUNGKAP-UNGKAPON Siogung-ogung
5 BATU GAJA Siogung-ogung
6 AEK RANGAT PUSUK BUHIT Siogung-Ogung
7 TANO PONGGOL Siogung-Ogung
8 MUAL / AEK TADA-TADA Sitao-tao, Siogung-ogung
9 MUAL SIPULTAK MATANIARI Sitao-tao, Siogung-ogung
10 SIJAMBUR / JABU HELA Sijambur, Tanjung Bunga
11 BATU GURU Sijambur Nabolak
12 BATU SORI Sijambur Nabolak
13 SIANGGO IHURNA Desa Parlondut
14 SIBURSOK MANGALANDONG Desa Parlondut
15 AEK RANGAT SIMBOLON Rianiate Pangururan
16 MUAL NI SI BORU NAETANG Tajur, Pasar Pangururan

III. KECAMATAN SITIO-TIO
1 PANTAI PARANGGIRAN BORU SARODING Pantai Ransang Bosi, Desa Buntu Mauli
2 MUAL BORU SARODING Pandiangan, Desa Sabulan
3 MUAL DAN LIANG NI DATU PARNGONGO Tamba Nagodang, Desa Cinta Maju
4 MUAL SI SOPAK DILA NI MUSU Tamba Nagodang, Desa Cinta Maju
5 ULU DARAT Ulu Darat, Desa Buntu Mauli
6 BANUARAJA Banuaraja, Desa Sabulan
7 TAO SIHAPORAS Tao Sihaporas, Desa Tamba Dolok
8 AEK MARHUSOR Ulu Darat, Desa Buntu Mauli
9 LOSUNG DI HUTA NI OMPU MOSA Sosor di Siringo-ringo, Desa Sabulan
10 MUAL SIMEAK-ENAK DI JANJI RAJA Simenak-enak, Dusun III, Desa Janji Raja
11 BATU GORGA / KUBURAN TUA DARI BATU MARGORGA OP. BATU SONGKAL SITINJAK Hutaginjang, Dusun III, Desa Janji Raja
12 BATU MARANAK Sosor Pea, Dusun II, Desa Janji Raja
13 AEK RAJA Maria Raja, Dusun III, Desa Janji Raja
14 MUAL SIMATA NI ARI Dusun III, Desa Janji Raja
15 MUAL NI R.O. PALTI RAJA (MUAL SIPAULAK HOSA) Huta Parhuta-hutaan, Dusun I, Desa Sabulan
16 MUAL NI SIBORU PAREME Sait ni huta, Dusun I, Desa Sabulan
17 MUAL SITONGGI - TONGGI Huta Lumban tonga-tonga, Dusun I, Desa Sabulan
18 BATU BOLON SITAPI-TAPI/ BATU PARPADANAN Sitapi-tapi / Sibuhamata, Dusun I, Desa Sabulan
19 MUAL SIMARSASAR (SISINGAMANGARAJA) Dolok Martahan, Desa Buntu Mauli
20 MUAL NI TAMBA TUA Sosor Pea, Desa Tamba Dolok
21 BATU MAROMPA Sosor Pea, Desa Tamba Dolok
22 MUAL PARAMBURAN Desa Tamba Dolok
23 MUAL SIAN SIRNIP Desa Cinta Maju
24 LIANG SAKTI Huta Haranggaol, Dusun I, Desa Sabulan
25 AEK NALAMBOK Banuaraja, Desa Sabulan
26 MUAL NI SI RAJA LONTUNG Banuaraja, Desa Sabulan
27 MUAL SIMATA NI ARI Sitio-tio, Dusun III, Desa Sabulan
28 AEK ASOM Sitio-tio, Dusun III, Desa Sabulan
29 MUAL PANSOPAN NI SI BORU PAREME Huta Haranggaol, Dusun I, Desa Sabulan
30 MUAL BARINGIN Siringo-ringo Toba, Dusun II, Desa Sabulan
31 NAMARTUA SIMUNDEA Pandiangan, Dusun III, Desa Sabulan
32 PERKAMPUNGAN SI RAJA LONTUNG DI BANUARAJA Banuaraja, Dusun I, Desa Sabulan
33 TOGUAN SIBAGANDING Dusun III, Desa Sabulan

IV. KECAMATAN PALIPI
1 BATU RANTE Pantai Mogang, Desa Gorat Parlombuan
2 BINANGA BOLON Dusun I, Desa Suhut Nihuta Pardomuan
3 NAMARTUA LIMANG Namartua Limang, Dusun II Pandiangan, Desa Suhut Nihuta Pardomuan
4 MUAL NI TOGA PANDIANGAN Huta Pandiangan III, Desa Suhut ni Huta Pardomuan
5 TAMBAK NI RAJA PARHUTALA Huta Pandiangan III, Desa Suhut ni Huta Pardomuan
6 HARIARA MARANAK dan MUAL NI SI RAJA LONTUNG, LOBU SINAGA Sinaga Uruk, Desa Urat II
7 JABI-JABI SISANGAPON Huta Janji Maria, Desa Suhut Nihuta Pardomuan
8 TOMBAK NAMARTUA PANGARIBUAN DAN MUAL PANGARIBUAN Batujagar, Desa Pardomuan Nauli
9 MAKAM RAJA OMPU PALTI RAJA XII SINAGA Gorat, Desa Gorat Pallombuan
10 MAKAM SIPISO SOMALIM Parbalohan Lumban Pande, Desa Saornauli Hatoguan
11 BATU TINDANG Desa Hutaginjang
12 MUAL GURU MANDIDANG BUNGA SIHOMBING Lumban Sihombing, Desa Hatoguan
13 BATU SOMONG / BATU PARTOLONAN Onan Sipulo Petak, Desa Palipi
14 AEK PAMULUNGAN Pandiangan, Dusun III, Desa Palipi

V. KECAMATAN NAINGOLAN
1 BATU GURU Harian Silulu, Dusu III, Desa Pangaloan
2 PARBATU PALHANG Sijurjur, Desa Pasaran Parsaoran
3 PANTAI MARIA RAJA Desa Sipinggan Lumban Siantar (Tahap Pemekaran Desa)
4 PESANGGARAHAN
5 MANUK-MANUK Rumah A. Tumbur Situmorang, Pasaran I
6 LOSUNG BATU PARBABA DUA Toguan Galung, Desa Hutarihit
7 MUAL SIBORU MENAK-HENAK Desa Pananggangan
8 NAMARTUA SIGARANGGANG / SONTULON / ULOK TANO Desa Nainggolan, Sirumahombar, Hutarihit, Sipinggan Lumban Siantar
9 BATU MAKAM OMPU SOIMBANGON PARHUSIP Desa Nainggolan
10 LOSUNG PARMATA DUA Sinaga Uruk Pandiangan, Dusun I
11 MUAL SIMATANIARI (SISINGAMANGARAJA) Simanampang, Sinaga Uruk Pandiangan, Dusun III

VI. KECAMATAN ONAN RUNGGU
1 LIANG BOLON Janji Marrapot, Lagundi, Desa Sitamiang
2 HARIARA NA BOLON Sosor Pea, Desa Tambun Sungkean
3 MUAL NI RAJA SONANG Rianiate, Dusun III Desa Pardomuan
4 MAKAM NI SI RAJA SONANG Silombu Rianiate, Dusun III, Desa Pardomuan
5 HAIMBORBOR Gala-gala, Dusun II, Desa Pardomuan
6 MUAL GONONG (MUAL BABA NI SIAMPANG) Gala-gala, Dusun II, Desa Pardomuan
7 NAMARTUA SIOMA Siampang, Desa Janji Matogu (antara Lagundi - Silimalombu)
8 LIANG SIJALU-JALU Sijalu-jalu, Desa Onan Runggu
9 TAMBUN SURLAU DI SUNGKEAN Onan Runggu
10 BATU MARTINDI Desa Silimalombu
11 LINTONG NA BOLON Desa Sipira

VII. KECAMATAN HARIAN
1 MUAL SILIMBAT Silimbat, Sampuran Toba
2 SAMPURAN BALA Sihotang, Dolok Raja
3 AIR TERJUN EFRATA Harian
4 MENARA PANDANG TELE Tele Harian

VIII. KECAMATAN RONGGUR NIHUTA
1 IAHONI / SIDIHONI Sidihoni, Dusun III, Desa Sabungan ni Huta
2 AEK SIHALISUNG Lumban Dugul, Ronggur Nihuta
3 PEA NA BAGAS Lumban Dugul, Dusun III Desa Ronggur ni Huta
4 DOLOK NABOLON
5 GUA SIMALITING Sibane-bane, Dusun I Desa Paraduan, Ronggur Nihuta
6 SITONGGOR Sibane-bane, Dusun I Desa Paraduan, Ronggur Nihuta
7 BATU DORPI Sibane-bane, Dusun I Desa Paraduan, Ronggur Nihuta
8 SIGUMBANG Sigumbang, Dusun I dan II Desa Paraduan
9 BATU SIBIRONG Sigumbang, Dusun II Desa Paraduan
10 AEK SIRARA Peatuho, Dusun III Desa Paraduan
11 AEK BAGOT Lumban Londut, Dusun II Desa Paraduan
12 HARIARA MADUNGDUNG Sibane-bane, Dusun I Desa Paraduan, Ronggur Nihuta
13 AEK SIBANE-BANE Sibane-bane, Dusun I Desa Paraduan, Ronggur Nihuta
14 BATU GORDANG Sigorat, Dusun III Desa Paraduan
15 AEK GAMBIRI Sigorat, Dusun III Desa Paraduan
16 NAMARTUA TANJUNGAN Sibane-bane, Dusun I Desa Paraduan, Ronggur Nihuta
17 LIANG PANGGAMBIRIAN Liang Panggimbirian, Huta Liang, Dusun I Desa Paraduan
18 BATU SIDAMDAM Liang Panggimbirian, Huta Liang, Dusun I Desa Paraduan
19 JEA NI TANO Sitonggi-tonggi, Desa Lintong Nihuta
20 SIPALIONGGANG Huta Sigalingging, Dusun II Desa Ronggur Nihuta
21 NAMARTUA GORAT NATONGGI Huta Banjar Simbolon, Dusun II, Desa Ronggur ni Huta
22 SIBATU HODA Huta Banjar Simbolon, Dusun II, Desa Ronggur ni Huta
23 AEK TULPANG Huta Banjar Simbolon, Dusun II, Desa Ronggur ni Huta
24 AEK SIGUTI-GUTI Dusun III, Desa Salaon Tonga-tonga
25 MUAL SAMPURAN NAPITU Dusun I, Desa Salaon Tonga-tonga

26 AEK GAOL Lumban Simanarira, Sijambur Nabolak, Dusun I Desa Sijambur
27 AEK BATU Lumban Simanarira, Sijambur Nabolak, Dusun I Desa Sijambur
28 AEK PEA POROHAN Desa Salaon Toba

IX. KECAMATAN SIMANINDO
1.NAMARTUA SILENGGE Dusun I, Huta Unjur, Desa Ambarita
2.BATANGGOR (KUBURAN OP. SIDABUTAR) Banjar Bolak, Dusun II, Desa Ambarita
3.NAMARTUA AEK SIOMA (Sidabutar) Dusun II, Desa Ambarita
4.BATU KURSI PARHAPURAN Huta Siallagan Parhapuran, Desa Ambarita
5.BATU KURSI DAN BATU PARSIDANGAN Huta Siallagan Ruma Bolon, Desa Ambarita
6.NAMARTUA BATU BATANG Tao Siallagan, Desa Ambarita
7.NAMARTUA BATU PARENDEAN Tao Siallagan, Desa Ambarita
8.NAMARTUA BATU HORBO Dusun III Siallagan, Desa Ambarita
9.PARBIUSAN DUSUN II AMBARITA Parbiusan, Dusun II, Desa Ambarita
10.MUAL LUMBAN NABOLAK Lumban Nabolak, Dusun II, Ambarita
11.BONTEAN Huta Pagar Batu, Desa Pardomuan, Lontung
12.LOSUNG Huta Pagar Batu, Desa Pardomuan, Lontung
13.PARIK DEBATA Huta Pagar Batu, Desa Pardomuan, Lontung
14.LIANG MARLANGKOP Huta Pagar Batu, Desa Pardomuan, Lontung
15.BATU GU.Lbn Nadeak,Antara Desa Tomok dan Huta ginjang
16.MUAL NI SI BORU LANGGATAN NATUMIMBO Sampuran Napitu, Sigarantung, Desa Huta Ginjang
17.BATU MARHOSA Pangombusan, Sigarantung, Desa Huta Ginjang
18.MUAL NI RAJA DAPOTON Sigarantung, Desa Huta Ginjang
19.TALA PARIK SABUNGAN Sigarantung, Desa Huta Ginjang
20.NAMARTUA SIMANGANDE Binanga Simangande Dusun II, III, Desa Garoga
21.BATU SUGA Sosortolong, Tomok
22.TAMBAK DOLOK / BATU SIDABUTAR DOHOT BORUNA (HARIANJA, SILALAHI) Tomok Bolon Desa Tomok
23.BATU GORDANG Hutabolon, Sosortolong, Tomok
24.PARSOMBAONAN Hutabolon, Sosortolong, Tomok
25.PARPUNGUAN RAJA NAUALU Tomok
26.NAMARTUA SILIMUN-LIMUN Pande Nabolon, Dusun II, Tomok
27.NAMARTUA SAMPURAN Jalan ke Siulak Hosa
28.NAMARTUA SILOBU-LOBU Perbatasan Tomok - Garoga, Dusun I, Tomok
29.NAMARTUA SINGKAM Lbn Simarmata,
30.PARBIUSAN TOMOK Tiga Rondang, Dusun I Tomok
31.NAMARTUA SIHOLING Paroki Tomok
32.BATU UGAN Batu Ugan, Dusun I, Desa Tanjungan
33.TALA GODANG (AEK NATONANG) Dusun I, II, III, Tanjungan
34.TALA SOGIT Pandinggaran, Dusun I, Tanjungan
35.AMBAR NA MANIK (Pea / Rawa) Dusun I, Tanjungan
36.SAMPURAN NA PITU Tampahan, Dusun II, Desa Tanjungan
37.SISANGAPAN Op. Ratus Dusun I, Desa Tanjungan
38.BATU GORDANG Ronggang Dusun II, Desa Garoga
39.HARANGAN SIMINGGOT-INGGOT / HARANGAN NASINDAR.Dolok Naboratan, Dusun II, Desa Garoga
40.NAMARTUA SILOSUNG Silosung, Lingkungan III, Kelurahan Tuktuk S.
41.NAMARTUA BATU TANGGANG Batu Tanggang, Lingkungan I, Kel. Tuktuk S.
42.NAMARTUA TUKTUK SIASU Tuktuk Pulo, Lingkungan III, Kelurahan Tuktuk S.
43.NAMARTUA SIPOHUL-POHUL Martoba, Tolping
44.MUAL SILAHI SABUNGAN (NAMARTUA PINAGAR)Pinagar, Dusun I Tolping, Desa Martoba
45.MUAL SILAHI SABUNGAN (NAMARTUA PANANTANAN)Huta Balian Janji, Dusun I Tolping, Desa Martoba
46.MUAL SILAHI SABUNGAN (PANSUR NAPITU - MUAL NI BORUNA.Pansur Na Pitu, Dusun I Tolping, Desa Martoba
47.LIANG PANGURURAN Lumban Sihaloho, Dusun II, Desa Martoba
48.TAGADING NI NAMARTUA SITAPANGI Lintong, Dusun III, Desa Martoba
49.SIMARAUGA (NAMARTUA SIMANUK MIRA) Tao ni Simanuk Mira, Desa Martoba
50.PULO TOLPING Tao Tolping, Desa Martoba
51.BATU PARHOLIAN Tolping, Desa Martoba
51.AEK NI NAMARTUA JORING Pinda, Dusun II, Desa Sangkal
52.LIANG SIPOGU Liang Sipogu, Dusun III, Desa Simanindo - Sangkal
53.JORO-JORO Pinda, Dusun II, Desa Simanindo - Sangkal
54.JORO-JORO DI PANGHIRAPAN Dusun II, Desa Simanindo - Sangkal
55.JORO-JORO DI SIGUNA NI LOMBU Dusun III, Desa Simanindo - Sangkal
56.JORO-JORO DI DOLOK MARTAHAN Dusun III, Desa Simanindo - Sangkal
57.PARHAREAN NI SIDABALOK Parharean, Dusun II, Desa Simanindo - Sangkal
58.PARBIUSAN NI RAJA SI TOLU TALI Parbiusan, Dusun I, Desa Simanindo - Sangkal
59.PULO TAO Dusun I, Desa Simanindo - Sangkal
60.BULU TURAK Huta Malau, Cinta Dame
61.PANTAI MALAU Huta Malau, Cinta Dame
62.PARANGGIRAN NANTINJO Huta Malau, Cinta Dame
63.PARTUNGKOAN SILAU RAJA Huta Malau, Cinta Dame
64.SIGORNANG Desa Sihusapi, Simarmata
65.NAMARTUA SIBAHUL NASAUR MATUA Desa Sihusapi, Simarmata
66.PARBIUSAN Lumban Sihaloho, Dusun I, Desa Simarmata
67.BATU HOLI / BATU HUNDULAN Dusun I, Desa Simarmata
68.HARANGAN SIPEGE Desa Sihusapi
69.AEK SITUNGKO (SITOLI TALI: SITIO, SIDAURUK, TURNIP)Dusun I Pea Jolo, Desa Maduma
70.AEK PANANTANAN Dusun II Parmonangan, Desa Maduma

Tidak ada komentar: